سرویس بهداشتی 1
اتاق 1
نوع ویلا
800000000 تومان
جزئیات